<

[thz_get_page_title]

class='fw-special-title'>[thz_get_page_title]

>
Submit

Wie is SCARF

In 2020 werd de oude timmerschuur van Hagedoorn gered van de slopershamer. Een pand met een rijke historie, maar door 40 jaar leegstand geheel vervallen en op het punt van instorten. De nieuwe eigenaar wilde de oude timmerschuur geheel restaureren anno 1930. Het jaar waarop de timmerschuur zijn huidige vorm kreeg. De bovenverdieping zou dan dienen als woning. Er werd toestemming verleend om in het achterste gedeelte een gleuf uit te graven om te kijken of er voorwerpen van archeologische waarde tevoorschijn kwamen. Direct na het verwijderen van de cementdekvloer werd al duidelijk dat dit zeer zeker het geval was. Een oude welput werd zichtbaar, een behoorlijk grote waterbak, een heel oud straatje, en er werden gelijk al een paar munten gevonden uit het begin van de 17e eeuw. De vondsten uit de gleuf wezen op nog veel oudere perioden van bewoning. In overleg met gemeente en eigenaar werd besloten de plannen te wijzigen en de gehele benedenverdieping te gebruiken voor  het exposeren van de bodemschatten - niet alleen van wijk 5 nr 37b - maar ook de vondsten gedaan uit andere opgravingen in en rondom het voormalige eiland Urk. Om dit te borgen voor de toekomst werd besloten dat er een onafhankelijke stichting moest komen die dit onder haar hoede kreeg.

Wat doet SCARF

  • SCARF beheert de collectie met voorwerpen die gevonden zijn bij opgravingen in en rondom het voormalige eiland Urk. De vondsten, locaties en de aangetroffen diverse grondlagen worden in kaart gebracht en vergeleken met elkaar.
  • SCARF draagt bij aan de educatieve kant van de archeologische vondsten, door scholen de mogelijkheid te bieden  de expositieruimte te bezoeken. Ook wordt de expositieruimte op verzoek opgenomen in de stegentochten van Tourist Info.
  • In het gebouw zijn de vondsten met beschrijving en foto van vindplaatsen erbij in chronologische volgorde uitgestald en voor publiek te bekijken.
  • De start van de expositie is op het diepste punt van de locatie: IN de oude waterbak zijn de oudste vondsten uitgestald, vanaf c.a. 850 NC loopt het in de kelder door tot begin 20e eeuw. Op de begane grond gaat de expositie verder, maar dan meer toegespitst op de geschiedenis van het pand zelf.
  • SCARF wil een samenwerkingsverband met de gemeente aangaan om bij verbouwingen in het oude gedeelte van Urk waarbij de grond geroerd gaat worden, eerst een enkele peiling te doen om in te schatten of er archeologische waarde is.