Stichting conservering archeologische vondsten Flevoland

SCARF beheert de collectie met voorwerpen die gevonden zijn bij opgravingen in en rondom het voormalige eiland Urk.

Activiteiten

Bekijk foto's en lees informatie over opgravingen op onze activiteiten pagina.

Neem contact op

Bezoek de expositie van bodemschatten en vondsten uit opgravingen in en rondom het voormalige eiland Urk.

ANBI informatie

Lees onze statuten en bekijk de jaarrekening en begroting van onze stichting.

Wie zijn wij?

Stichting SCARF - De naam betekent Stichting  Conservering Archeologische vondsten in Flevoland.

Opgericht in 2021. En ingeschreven bij kamer van Koophandel onder RSIN nummer: 862701181
Het bestuur bestaat uit 3 leden en een  adviseur.
Voorzitter is Henk Kapitein.
Secretaris/ webmaster is Grietje Vlot
Penningmeester is Arie Korf.
Adviseur is Klaas Post

Het bestuur krijgt geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Vrijwilligers:

Naast het bestuur en adviseur zijn er een groep vrijwilligers welke het bestuur ondersteunen en diverse werkzaamheden verrichten zoals onderhoud gebouw, het geven van rondleidingen en workshops.

Inkomsten:

De inkomsten bestaan voornamelijk uit donaties en subsidies.  De inkomsten worden in zijn geheel aangewend voor onderhouden en uitbreiden van de collectie, en voor de huisvestingskosten.

Wilt u een gift/donatie overmaken aan de stichting kan dit op  ons bankrekeningnr:
NL74 RBRB 8835 3937 60

Locatie:

De huisvesting van de collectie is op wijk 5 nr 37b 8321 GL Urk. De collectie is op afspraak te bezichtigen.

Contact

Voor het maken van een afspraak/ bezichtiging/ workshop/ rondleiding kunt u contact opnemen via: info@ scarflevoland.nl, of via  het tel.nr 0615243761

Postadres mis: wijk 5- 37b, 8321 GL Urk