SCARF

Stichting Conservering Archeologische fondsten Flevoland – SCARF beheert de collectie met voorwerpen die gevonden zijn bij opgravingen op en rondom het voormalige eiland Urk.

Opgericht in 2021. En ingeschreven bij kamer van Koophandel onder RSIN nummer: 862701181
Het bestuur bestaat uit 3 leden en een  adviseur.
Voorzitter is Henk Kapitein.
Secretaris/ webmaster is Grietje Vlot
Penningmeester is Arie Korf.
Adviseur is Klaas Post

Het bestuur krijgt geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Vrijwilligers:

Naast het bestuur en adviseur zijn er een groep vrijwilligers welke het bestuur ondersteunen en diverse werkzaamheden verrichten zoals onderhoud gebouw, het geven van rondleidingen en workshops.

Inkomsten:

De inkomsten bestaan voornamelijk uit donaties en subsidies.  De inkomsten worden in zijn geheel aangewend voor onderhouden en uitbreiden van de collectie, en voor de huisvestingskosten.

Wilt u een gift/donatie overmaken aan de stichting kan dit op ons bankrekeningnummer:
NL74 RBRB 8835 3937 60

Locatie:

De huisvesting van de collectie is op wijk 5 nr 37b 8321 GL Urk. De collectie is op afspraak te bezichtigen.

Contact

Voor het maken van een afspraak/ bezichtiging/ workshop/ rondleiding kunt u contact opnemen via: info@ scarflevoland.nl of via het telefoonnummer 0615243761

Postadres: wijk 5- 37b, 8321 GL Urk