SCARF

Stichting Conservering Archeologische vondsten Flevoland – SCARF beheert de collectie met voorwerpen die gevonden zijn bij opgravingen op en rondom het voormalige eiland Urk. Bekijk hieronder een aantal projecten waar wij op het moment aan werken.

SCARF is opgericht in 2021 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder RSIN nummer: 862701181.
Het bestuur bestaat uit drie leden en een adviseur.
Voorzitter is Henk Kapitein.
Secretaris/ webmaster is Grietje Vlot.
Penningmeester is Arie Korf.
Adviseur is Klaas Post.

Het bestuur krijgt geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Vrijwilligers

Naast het bestuur en adviseur zijn er een groep vrijwilligers welke het bestuur ondersteunen en diverse werkzaamheden verrichten zoals onderhoud gebouw, het geven van rondleidingen en workshops.

Inkomsten

De inkomsten bestaan voornamelijk uit donaties en subsidies.  De inkomsten worden in zijn geheel aangewend voor onderhouden en uitbreiden van de collectie, en voor de huisvestingskosten.

Wilt u een gift/donatie overmaken aan de stichting kan dit op ons bankrekeningnummer: NL74 RBRB 8835 3937 60.

Locatie

De huisvesting van de collectie is op wijk 5 nr 37b 8321 GL Urk. De collectie is op afspraak te bezichtigen.

Contact

Voor het maken van een afspraak/ bezichtiging/ workshop/ rondleiding kunt u contact opnemen via: info@ scarflevoland.nl of via het telefoonnummer 0615243761.

Postadres: wijk 5- 37b, 8321 GL Urk.