SCARF

Stichting Conservering Archeologische Vondsten Flevoland beheert een collectie met kleine vondsten en voorwerpen die tevoorschijn zijn gekomen bij reguliere bouw- en grondwerkzaamheden in de oude dorpskern van het voormalige eiland Urk.

Bekijk hieronder een aantal van de vondsten die SCARF veiliggesteld heeft en/of van de vuilcontainer gered heeft. Klein, qua waarde doorgaans niets te betekenen, maar wel degelijk van grote waarde voor de kennis van de Urker historie.

Expositieruimte bezoeken?

De historische timmerschuur met archeologische kelder Wijk 5-37 is voor groepen op afspraak tegen een kleine vergoeding te bezoeken en te bezichtigen. Stichting Scarf zorgt tijdens het bezoek voor uitleg en achtergronden. Een bezoek neemt ongeveer 45 minuten. Afspraken kunnen gemaakt worden via Henk Kapitein (tel 06 15243761) of  -bij geen gehoor -: Klaas Post (tel 06 23625140).

Ook kan bij VVV Urk een speciale ginkiestocht geboekt worden waarin Wijk 5-37 ook bezocht wordt.

Algemene informatie

SCARF is opgericht in 2021 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder RSIN nummer: 862701181.
Het bestuur bestaat uit drie leden en een adviseur:
– Voorzitter – Henk Kapitein
– Secretaris/ webmaster – Grietje Vlot
– Penningmeester – Arie Korf
– Adviseur – Klaas Post

Het bestuur krijgt geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Vrijwilligers
Naast het bestuur en adviseur zijn er een groep vrijwilligers welke het bestuur ondersteunen en diverse werkzaamheden verrichten. Onder andere onderhoud van het gebouw, het geven van rondleidingen en workshops.

Inkomsten
De inkomsten bestaan voornamelijk uit donaties en subsidies. De inkomsten worden in zijn geheel aangewend voor onderhouden en uitbreiden van de collectie, en voor de huisvestingskosten. Wilt u een gift/donatie overmaken aan de stichting dan kan dit op ons bankrekeningnummer: NL74 RBRB 8835 3937 60.

Locatie
De huisvesting van de collectie is op wijk 5 nr 37b 8321 GL Urk. De collectie is op afspraak te bezichtigen.