Vondsten bij het uitdiepen van een tuin achter

Wijk 7-11

Uit de afgevoerde grond duizenden scherven verzameld. Ooit heeft hier een boer in de 17-18de eeuw veel kapot aardewerk gedumpt.