OVER SCARF

In 2020 werd de oude timmerschuur van aannemer Hagedoorn gered van de slopershamer. Het pand met een rijke historie was door leegstand geheel vervallen en stond op het punt van instorten. De nieuwe eigenaar heeft iets met hout en timmerlieden en wilde het bouwval geheel renoveren en terug brengen in de staat waarin het ooit als timmerschuur zijn vorm kreeg (1930). Van de bovenverdieping wilde hij zijn woning maken. De opslagruimte aan de zijkant zou verbouwd worden tot Urker vissershuisje; de opbrengst van de verkoop van dat huisje kon dan mooi de kosten van restauratie en verbouw van het hoofdpand mogelijk maken. 

Tijdens het wegbreken van de cementdekvloer van de opslag om een fundering voor het huisje mogelijk te maken, kwamen plots een met de hand gestapelde diepe welput, een grote regenwateropslag, een – wat leek – oud straatje en wat oude muntjes tevoorschijn. Een sleufje leverde vervolgens veel pijpenkoppen, fraaie oude aardewerkscherven en zelfs een stukje van de schedel van een mens op. Daarop werden de werkzaamheden stilgelegd om de zaak te evalueren. 

De eigenaar realiseerde zich dat dit een van de weinige bewaard gebleven historische overblijfselen van Oud-Urk was en besloot af te zien van de bouw van het nieuwe huisje (en van financieel voordeel). Vervolgens werd door een groep gelijkgestemden een stichting opgerichten (SCARF) en SCARF kreeg toestemming van de eigenaar om in de oude zandput van WIJK 5-37B een tentoonstelling in te richten met en over aspecten uit de Urker historie en vondsten uit WIJK 5-37B. 

Dankzij het werk van vrijwilligers en gulle gevers staat er anno 2023 een prachtige kelder met een fraaie en educatieve tentoonstelling die verrassende momenten uit de Urker historie toont, begint de restauratie van de historische timmerschuur vorm te krijgen, maar ligt helaas de plek waar het allemaal begon nog steeds braak. Nog steeds wachtend op advies en/of beslissing van beleidsmakers (of toestemming voor de SCARF medewerkers om het karwei zelf af te maken).

WAT DOET SCARF?

 • SCARF observeert reguliere bouw- en graafwerkzaamheden op de oude dorpskern van de Urker keileembult. Daar waar nodig legt ze die observaties vast, rapporteert ze daarover (naar publiek en gemeente) en conserveert ze vondsten die van belang zijn voor het Urker historisch besef.

  · Zo nodig adviseert SCARF over een bouwplan (eigenaar of gemeente).

  · Soms zekert SCARF partijen afgegraven grond om die nader te onderzoeken.

  · SCARF draagt bij aan het educatieve aspect van ogenschijnlijk kleine en onbelangrijke vondsten door ze te exposeren en door scholen uitleg te geven over het hoe en waarom van de objecten.

  · SCARF draagt bij aan de kennis van, en doet onderzoek naar het Urk van de Middeleeuwen tot de 19de eeuw.

  · SCARF stelt zich tot doel om het Urker (en het Nederlandse) publiek zich te laten realiseren dat Urk de historie van Urk verder en dieper reikt dan het stereotype beeld van het straatarme vissersdorpje uit de 18de en 19de eeuw.