Vondsten bij de uitdieping van een lichtkoepel aan de buitenmuur van

Wijk 5-26

Direct onder de oppervlakte (80 x 60 cm) lag een mengsel van restanten van uiteenlopende objecten: een duitje uit West Frisia uit 1664, een steengoed kruik uit de 14de eeuw en een kogelpotscherf uit de 12de eeuw. Samengebracht en gemengd vanuit eeuwen geleden afgegraven grond uit een nabijgelegen oude kelder en regenwaterput?